Uitgangspunten

Vogelvlucht

De vogelvlucht in het logo staat symbool voor de kracht die altijd aanwezig is in iedere organisatie. De vogels die samen optrekken, leveren een enorme krachtsinspanning die een maximaal resultaat oplevert door de bundeling van krachten. De erkenning en ondersteuning van de kracht van elk groepslid is bepalend voor het behalen van het eindresultaat. Elke vogel is daarmee leider van de eigen uniciteit en van het gezamenlijk succes. Succes vanuit respect voor en erkenning van jezelf en de ander.  

Vogels vliegen niet alleen maar bij mooi weer, ook bij tegenwind en zware storm wordt doorgezet. Samen optrekken en het einddoel bereiken. Overstijg persoonlijke belangen door te handelen. De vogel die voorop vliegt wordt gerespecteerd als leider en is bepalend voor het succes van het moment. Het halen van het einddoel is de gezamenlijke prestatie. Het succes wordt gevierd.