Referenties

Opdrachtgevers aan het woord: 

De opdracht is snel, accuraat, loyaal en met integriteit uitgevoerd.

P
rima klus geklaard!

H
et is prettig werken met de heer Verheul. Hij is een fijne collega en persoon. De heer Verheul kan op een rustige wijze kernachtig verwoorden wat de problematiek is en welke (denk)richting hij wil volgen en daardoor zijn resultaat neerzetten.

C
or Verheul heeft een goede bijdrage geleverd aan de omschakeling van top down naar bottom up. De eindrapportage is een schoolvoorbeeld van hoe het zou moeten, hij laat zien wat er verwacht wordt.

D
e relatie tussen de verschillende betrokkenen is genormaliseerd. De constructieve feedback van de heer Verheul heeft ervoor gezorgd dat een aantal projecten een nieuwe impuls heeft gehad. Er zijn openingen gerealiseerd in de samenwerking met de diverse partners.

D
e rust die Cor Verheul heeft gebracht is van essentieel belang geweest.

O
pvallend goed ging de aansturing van het team, de begeleiding van de verbouwing en de interactie met ouders en mr.

In overleg verstrek ik u referenties met betrekking tot eerder uitgevoerde opdrachten.