Organisatieadvies

Handelen met beleid en bijstellen

Op papier een organisatie analyseren en vervolgens adviezen geven voor sturing is de basis voor een goed  eindresultaat. Maar de daadwerkelijke aansturing is ingewikkelder en vereist tact. Het is zaak met beleid en passend bij de omstandigheden te handelen.

Bij een nieuwe opdracht ga ik het liefst meteen aan het werk. Essentieel is kennis maken met de mensen, snel en naar bevinden handelen en elke minuut de juistheid van het handelen controleren. Ik observeer maximaal, mijn gevoel staat op scherp en mijn gedachten maken overuren. Vervolgens trek ik mijn conclusies, overleg met opdrachtgever en betrokkenen en stel bij. Leidinggeven is constant bijstellen. Een organisatieadvies is nooit statisch en altijd aan verandering onderhevig. Wat vandaag goed is, kan morgen achterhaald zijn.

Bij de uitvoering van het beleid moet het elk moment mogelijk zijn de inzichten en het handelen bij te stellen. Daardoor is het mogelijk het maximale uit een organisatie te halen, stabiliteit te brengen, beweging mogelijk te maken en zijn zelfs veranderingen haalbaar die in eerste instantie (bijna) onmogelijk leken.