Curriculum Vitae

Cor Verheul MA
Cornelis, Frederik, Karel
Beukstraat 14
6523 JD Nijmegen
 

 

T. 024 3240987
M. 06 21296163
E. cverheul@cverheul.nl
www.cverheul.nl
 

Profiel:
Interim manager en organisatieadviseur bij onderwijs en overheid op diverse niveaus. Bewezen verandermanager. Sterk in het benutten van kansen en omgaan met crisissituaties. Gericht op mensen en onderlinge solidariteit. Kennis van personeelsbeleid, organisatieadvies, pr en marketing, financiën. Gewaardeerd onderwijsjournalist en communicatieadviseur, sterk organisator. Werkt op basis van een snelle inschatting, een gedegen analyse en lange termijn visie, handelt consequent en consistent. Kan relativeren, maar blijft strategisch en beleidsvormend denken en handelen. Teamspeler, initiatiefrijk en maatschappelijk betrokken.

Persoonlijke kwaliteiten/speciale ervaringen:
Analytisch, optimistisch, direct en ondernemend. Weet snel te schakelen tussen diverse onderwerpen, organisaties, mensen en niveaus.
Ervaring met het maken van analyses in complexe contexten. Als verandermanager in staat gecompliceerde trajecten in werking te zetten.

Persoonlijke gegevens:
Geboren te Nijmegen op 16 juni 1954, gehuwd, twee kinderen

Opleiding:
Master of Arts in Educational Management (Universiteit van Amsterdam) (1999)
NGPR-A (1991) en NGPR-B (1995) (Nederlands Genootschap van Public Relations)
Pedagogische Academie (1976)
Havo (1973)
Mulo (1971)
Diverse cursussen op het gebied van projectmanagement, trainerschap, informatiekunde, didactiek, onderwijskunde, leerlingbegeleiding, communicatie, journalistiek, public relations

Loopbaan:  

2007-heden

Eigenaar van CVERHEULADVIES interim management en organisatieadvies
 

1999-2007

Senior consultant CPS onderwijsontwikkeling en advies
Scholen begeleid bij opzetten en implementeren van complexe verandersituaties. Landelijk werkend in verschillende operationele omgevingen, coaching van schoolleiders, uitvoeren van selectie- en 360 graden feedbacktrajecten, kweekvijvertrajecten en trainen van management. Tevens begeleiden van de invoering van maatschappelijke stage op diverse scholen.
 

1997-1999

Interim directeur school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen
Een grote school voor speciaal onderwijs met vier afdelingen en tachtig personeelsleden in een crisissituatie geconfronteerd met diverse complexe problematieken. Een analyse gepleegd, zaken lopende gehouden, een plan van aanpak gemaakt, veranderingen doorgevoerd en de organisatie voorbereid op een goede verdere voortzetting. Een basis voor continuïteit gelegd en perspectief geboden.
 

1985-1999

Communicatieadviseur, zelfstandig/freelance
Advisering en productontwikkeling bij grote landelijke trajecten. Bijvoorbeeld invoering basisvorming, taalbeleid, tweede fase.
 

1989-2007

Onderwijsjournalist
Redacteur van verschillende grote onderwijsbladen als ‘Het Beroepsonderwijs’, ‘Het Onderwijsblad’, ‘Het Schoolblad’, ‘Magazine voor de Basisvorming’, ‘Van twaalf tot achttien’.
 

1978-1986

Eigenaar/directeur Travel Yak Vakanties
Oprichter en eigenaar van een bedrijf dat kanovakanties in Nederland organiseert. Producten verkocht via NBBS, ANWB en VVV en via eigen kanalen.
 

1979-1992

Onderwijskundig coördinator
Bij een school voor voortgezet onderwijs schoolbreed onderwijsinnovaties opgezet en de invoering begeleid.
 

1977-1997

Docent avo, Nederlands, informatiekunde, reisbegeleiding
In het voortgezet onderwijs lesgegeven op verschillende niveaus, tevens ervaring als mentor. Ook freelance lesgegeven aan een landelijk instituut voor opleidingen in de toeristische sector.
 

1987-1992

Lid adviescommissie van docenten voor het vak Nederlands
Gedurende vijf jaar examens ontwikkeld voor functioneel schrijven voor het Cito in Arnhem. Tevens auteur van een methode op het gebied van functioneel schrijven. Een methode waarin een handreiking geboden wordt voor het schrijven van ‘functionele’ teksten, zodat leerlingen adequaat toegerust zijn voor het schrijven van maatschappelijk functionerende en direct toepasbare teksten.
 

1994-1999

Lid van de Commissie Opgaven Basisvorming voor het vak Nederlands
Geadviseerd bij de samenstelling van de toetsen basisvorming voor het vak Nederlands
 

1979-1986

Buitensport journalist
Buitensport artikelen geschreven voor Op Pad, de Kampeer- en Caravankampioen en de Toeristenkampioen.
 

1978-1988

Reisleider, Europees en intercontinentaal
Begeleiding van actieve reizen in Europa (bergwandelen, kanovaren, skiën) en low budget reizen naar onder andere China, Myanmar (Birma), Tibet, Hongkong, Thailand, Nepal en andere landen in de regio, waarbij de reisleider verantwoordelijk is voor het totale arrangement.
 

1986-2007

(Mede)Auteur van diverse boeken/methodes op het gebied van taal, stijl, functioneel schrijven, taalbeleid, leerlingbegeleiding, personeelsbeleid, reisleiding.
Op eigen initiatief, in overleg met diverse uitgevers en diverse collega-auteurs boeken uitgegeven op hiervoor vermelde onderwerpen.
 

Overige activiteiten:
Reis door vrijwel geheel Azië
Diverse bestuurlijke functies, lokaal en landelijk
Buitensporter (wandelen, klimmen, fietsen, kanovaren, hardlopen, skiën)